Stichting Volksuniversiteit Zoetermeer

Missie

De Stichting Volksuniversiteit Zoetermeer levert laagdrempelige, kwalitatief hoogstaande georganiseerde volwasseneneducatie buiten schoolverband aan de inwoners van Zoetermeer en omstreken via gerichte educatieve activiteiten. Onze activiteiten zijn bedoeld voor mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden, van jong tot oud, van laagopgeleid tot hoogopgeleid.

Ook personen die vanwege hun specifieke situatie een extra stimulans kunnen gebruiken tot zelfontplooiing hebben de bijzondere aandacht van de Volksuniversiteit.

Leren met plezier staat voorop – het cursusprogramma is niet gericht op het halen van diploma’s.


Organisatie

De Volksuniversiteit Zoetermeer is een stichting met een richtinggevend en toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bureau. De Volksuniversiteit werkt met gekwalificeerde docenten die als zzp-er verbonden zijn aan de organisatie.  

Bureau

Maartje van Putten, Account Manager

Melanie Mul, Medewerker Educatie