Nieuw op het programma: Wereldfilosofie

Gun het jezelf eens uit de dagelijkse hectiek en beslommeringen te stappen en wekelijks kennis te maken met de belangrijkste filosofen uit de wereldgeschiedenis. Hun vormende ideeën, de verhalen van de docent en jouw nadenken daarover, geven je de mogelijkheid meer uit je leven te halen. Dit cursusjaar beginnen we, in Zoetermeer, met de basiscursus Westerse filosofie. Hier leer je wat filosofie is en hoe je kennis kunt toepassen om je leven te verrijken. Zet jezelf aan tot denken! De cursus wordt zowel in de avond als overdag aangeboden.

Wereldfilosofie: buiten je grenzen treden

Na de Westerse filosofie volgen de Chinese en de Boeddhistische cultuurfilosofie: twee andere belangrijke wijsgerige tradities uit de Wereldfilosofie. Tezamen met de Indiase traditie (die voor het volgende jaar op het programma staat) behoren zij tot de grote Wijsgerige tradities.

De lessen

Iedere les bestaat uit drie componenten:

1. filosofisch-historisch: je krijgt een (beeld-) presentatie van culturele achtergronden en de belangrijkste ideeen van beroemde (en minder beroemde, dan wel beruchte) filosofen
2. thematisch: we bespreken wat hier filosofisch-wijsgerig van belang is: wat is het thema?
3. dialogisch: docent en studenten bespreken gezamenlijk het voorafgaande: thema en inhoud

Resultaat

Hierdoor ontstaan levendige lessen waarin je veel leert, maar het geleerde ook kunt bespreken met je mede-studenten en dit bovendien leert toepassen in je dagelijkse leven!

Materiaal

Voor elk onderdeel (Westerse, Chinese en boeddhistische filosofie lezen we 'een boek voor beginners'. Dit boek is eventueel te leen in de Bibliotheek in Zoetermeer. De desbetreffende cursus geeft een enorme verdieping t.o.v. elk boek. TIP! Begin met lezen voordat je begint met de cursus.

De docent

Drs. Peter van Hooft (Peer Wijsgeer) geeft al vele jaren les in deze relatief jonge vorm van filosofie (ontstaan in de 19e eeuw). Daarnaast is hij trainer en coach. Hij geeft een aanzet tot wijsgerig leven. Zie hiertoe zijn website www.anz.nu

Inschrijven of meer weten over de aparte modules?

De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. De eerste module is reeds gestart.  Inschrijven voor de module Chinese filosofie is vanaf nu mogelijk. De derde module wordt later gepubliceerd. Klik hieronder verder om in te schrijven voor de tweede module.

Chinese filosofie