Algemene informatie taalcursussen

Algemene informatie taalcursussen

In de taalcursussen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden die zijn ontwikkeld voor het onderwijs aan volwassenen. De gemiddelde lesgroep heeft 8 tot 14 cursisten, maximaal zitten er 16 deelnemers in een groep. De lesboeken zijn niet bij de prijs van de cursus inbegrepen. Je kunt ze - bij voorkeur voor aanvang van de eerste les - bij de Volksuniversiteit aanschaffen. De benodigde boeken staan vermeld bij elk niveau.

Bij de Volksuniversiteit gaat het om het plezier van het leren. Er is, op enkele uitzonderingen na, geen eindtoets en er wordt niet gestreefd naar het behalen van een diploma. Er is ook geen toets om te worden toegelaten op een bepaald niveau. Toch is het volgen van een cursus niet vrijblijvend, er wordt verwacht dat je de lessen bezoekt en je dient rekening te houden met het wekelijks maken van huiswerk.

Bij de meeste talen zijn er verschillende niveaus. Elk niveau bestaat uit 2 modules. De modules bestaan uit 12 lessen van 1,5 uur en hebben een wekelijkse frequentie.

Het eerste jaar is voor beginners (A1), er wordt vanuit gegaan dat je over geen enkele basiskennis beschikt. Conversatiecursussen zijn alleen te volgen als je eerst de basiscursussen hebt gevolgd of de taal op Mavo niveau beheerst. Twijfel je over welk niveau het beste bij je past, kom dan naar de informatieavonden in september en praat met de docent.

Europees ReferentieKader (ERK)

Om goed inzichtelijk te maken op welk taalniveau je zit maken wij gebruik van het Europees referentiekader. Het ERK bestaat uit 6 niveau's. A1 beginners, A2 halfbeginners, B1 halfgevorderden, B2 gevorderden, C1 vergevorderden en C2 (bijna) moedertaalspreker. Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende niveaus klik hier.