Inschrijfformulier voor

Uw gegevens
mevr. dhr.
Uw adres
Kosten
Korting
Totaalbedrag
€ ...
Betaalwijze
Algemene voorwaarden

Als u het vakje onder aan het tekstvak aanvinkt “Ik ga akkoord met bovenstaande Algemene Voorwaarden” gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inschrijven verplicht tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

 • Bij het voortijdig afbreken van de cursus door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige cursusgeld bestaan. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is niet mogelijk.
 • De cursussen beginnen op de in het cursusprogramma aangegeven datum, tijd en plaats. U ontvangt een week van te voren per post of e-mail een bevestiging van plaatsing en overige informatie.
 • Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij u in rekening worden gebracht, moet u rechtstreeks aan de docent vergoeden.
  Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat. Eerder aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk. Als boeken via een online aanbieder worden aangeschaft is het  vaak mogelijk om ze te retourneren indien de cursus niet doorgaat.
 • Wanneer men niet geplaatst kan worden omdat een cursus vol is, ont­vangt u daarover tijdig bericht. Betaald cursus­geld wordt binnen 30 dagen teruggestort.
 • De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling. U ontvangt daarover tijdig bericht. Betaald cursus­geld wordt binnen 30 dagen teruggestort.
 • Het bestuur van de Volksuniversiteit Zoetermeer stelt zich niet aansprake­lijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten.
 • Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de cursus. Het betaalde cursusgeld wordt dan, onder aftrek van € 6,-- administratiekosten, terugbetaald. Indien het cursusgeld nog niet is voldaan wordt € 6,-- administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum wordt geen cursusgeld terugbetaald en is men verplicht te betalen.
 • Zolang van u geen betaling is ontvangen kan u de toegang tot de lessen worden geweigerd.
 • Bij niet tijdige betaling kan € 25,00 incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel met één of twee weken wordt verlengd.
 • Lessen die gemist worden door toedoen van de cursist zelf kunnen niet achteraf worden ingehaald. Het is niet mogelijk om de cursus op een ander moment te volgen.
 • Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties van de Volksuniversiteit komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het Voortgezet onderwijs van Zoetermeer gelden.
 • Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Volksuniversiteit.
Controle en verzenden
Controleer a.u.b. bovenstaande gegevens. Als deze correct zijn en u gaat akkoord met de algemene voorwaarden kunt u uw inschrijving voltooien door deze te versturen met de onderstaande knop. Uw gegevens worden vervolgens in ons systeem opgenomen en u ontvangt een bevestigingsemail.
Neem de tekst in de afbeelding over
Controleafbeelding verversen