Chinese filosofie

Chinese filosofie en levenskunst

"Als spiegel voor het moderne, westerse denken is geen enkele buiten-Europese denktraditie zo geschikt als de Chinese." Met de Chinese filosofie maken we kennis met een heel ander perspectief t.o.v. de hiervoor behandelde Europese filosofie. In 8 lessen krijg je inzicht in de grote tradities binnen de Chinese filosofie en bezien we wat het Chinese denken voor jou zou kunnen betekenen. We beginnen bij het begin en bouwen langzaam op zodat we het aangename met het leerzame combineren. Dat doen we zo:

1. China: een inleiding en kennismaking
We beginnen met een overzicht van het cultuurgebied China, het land en de geschiedenis. We bezien waarom de geschiedenis hier van bijzonder belang is, juist voor de Chinese filosofie. Hoe en waar is het filosofische denken in China begonnen? We bezien oeroude tradities van voor Confucius.

2. Confucius en het confucianisme
Confucius is de meest invloedrijke figuur in de Chinese cultuur. Het confucianisme vormt een blijvende factor in al het Chinese denken en handelen. Het reguleert de dagelijkse gang van zaken en biedt een filosofisch-sociale onderbouw voor de gehele Chinese maatschappij. We bespreken enkele van de grote denkers uit deze traditie en bezien het belang van rituelen in het dagelijkse leven.

3. Lao Tze en het Taoisme
Naast het Confucianisme is het Taoïsme bepalend voor alle Chinese cultuur. Deze wonderbaarlijke levensfilosofie biedt een op zichzelf staand, maar ook aanvullend perspectief, dat de Chinese filosofie in balans brengt. We bespreken de TAO TE TJING van Lao Zi en, met het onnavolgbare werk van Chuang Zi en zijn vlinderdromen, het belang van spontaniteit.

4. Boeddhisme in China
We bezien hoe het boeddhisme China binnentrok, om langzaamaan een Chinees boeddhisme te worden door een wisselwerking aan te gaan met Confucianisme en Taoïsme. Tezamen vormen zij de drie Grote Vormers van de pan-Chinese cultuur. We bespreken enkele van de Grote Patriarchen en beroemde kloostertradities. Hier wordt het belang van meditatie duidelijk.

5. De I Tjing. Het Boek van de Veranderingen
Tijdens deze bijeenkomst leren we het belang kennen van de I Tjing m.b.t. de Chinese filosofie als geheel. Dit werk was een inspiratiebron voor confucianisten, taoïsten en boeddhisten en vormt voor ons aanleiding dieper in te gaan op de voor al deze Chinese tradities zo centrale termen DAO, DE, YIN en YANG. Ook leert u hoe en waarom dit oer-oude boek nog steeds werkzaam is.

6. Het boek van de Veranderingen als Levensbegeleider.
Wat betekent de filosofie van de verandering? Wat kan de I Ching betekenen in ons dagelijkse leven? Hier bespreken we de wijsgerig-psychologische visie die ten grondslag ligt aan de I TJING en leren we dit filosofische orakel toe te passen.

7. Sun Tzu: Filosofie als Strategie
We vervolgen onze wijsgerige weg met een inleiding in het werk van Sun Tzu, waarin typisch Chinese, wijsgerige concepten en de krachten van YIN en YANG worden ingezet om conflicten te beheersen. Dit blijkt heel goed toepasbaar te zijn in het dagelijkse leven!

8. China nu
Wat voor rol speelt de klassieke Chinese filosofie in de opkomst van het huidige China? Waarom is de Chinese filosofie van belang voor ons? China als opkomende wereldmacht, een blik op het geheel en een terugkoppeling naar de ervaring van de cursisten.

Resultaat
Door dit geheel verkrijg je een goed overzicht van wat Chinese filosofie was en is en wat dit voor jou kan betekenen.

De docent
drs. Peter van Hooft (Peer Wijsgeer) geeft al vele jaren les in filosofie en meditatie. Daarnaast is hij trainer en coach. Hij geeft een aanzet tot wijsgerig leven. Zie hiertoe zijn website www.anz.nu

Reactie cursiste
Door de cursus heb ik mijn kennis enorm uitgebreid. Ik weet nu veel meer over de Chinese filosofie en meer nog: hoe ik dit kan toepassen in mijn leven en binnen mijn eigen praktijk! Rian (yogadocente)

Behoefte aan meer verdieping?
Behoefte aan nog meer verdieping, door samenspraak en het lezen van originele (merendeels in het Nederlands vertaalde) teksten? Dan kun je, als je meedoet aan de cursussen filosofie in Zoetermeer ook meedoen aan de Wijsgerige Verdiepingsdagen. Deze vinden plaats in Den Haag op zaterdagen. Meer informatie bij de docent. Zie hiertoe ook zijn website www.anz.nu Voor een aANZet tot wijsgerig leven.

Geregistreerde bezoekers kunnen zich online inschrijven. inloggenregistreren

Cursusochtend
docentDe heer P.A.M.W. van Hooft
locatieBibliotheek, Stadhuisplein 1
datawekelijks van 01-12-17 t/m 02-02-18
tijd09:30 tot 11:30
aantal lessen8
leskosten178,00
referentiecode04.17.007